De Creatieve Timmerman  ambachtelijk timmerbedrijf

Dijkerweg 20
Kootwijkerbroek;
Ede Voorthuizen
Barneveld Lunteren 
 

Algemene Voorwaarden voor Aannemingen van werk 2013 ( AVA 2013 ). Vastgesteld door Bouwend Nederland d.d. 27 maart 2013, herzien december 2014

 

Op het door ons uit te voeren werk zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Aannemingen van werk 2013 (AVA 2013) , met aanvullingen, zie tekst onder de link. Klik voor inzien of downloaden van de Algemene Voorwaarden op onderstaande link:

 

AVA 2013.pdf

 

In afwijking van hetgeen in de AVA 2013 is vermeldt, is het onderstaande van toepassing;

• De onderhoudstermijn beloopt 3 maanden i.p.v. 30 dagen, ( zie art. 9.8 ) en gaat in nadat het werk geheel is uitgevoerd en de opdrachtgever het werk mondeling heeft goedgekeurd.

• De offerte geldt 2 maanden i.p.v. 30 dagen ( zie art. 1.3)

• Het is voor de opdrachtgever en andere personen niet toegestaan gebruik te maken van gereedschappen en / of materiaal zoals bijv. steigers en ladders van de aannemer of van zijn onderaannemer. De aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele kosten en gevolgkosten voortvloeiende uit schade en / of ongevallen ontstaan door het gebruik van zijn materieel en/of gereedschappen door andere personen.